7-9 marca 2024 r. w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Akademia Kontroli Zakażeń”. Wydarzenie zgromadziło blisko 300 specjalistów! 

Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Penta Hospitals oraz Vicommi Media. 

Przewodniczącą Komitetu Naukowego spotkania była dr n. med. Małgorzata Romanik Prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

Członkiniami komitetu organizacyjnego były: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant wojewódzki ds. mikrobiologii lekarskiej, lek. med. Dorota Konaszczuk członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, lek. med. Marzena Wilk członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń, dr hab. prof. UJ Anna Różańska członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. 

Patronatu honorowego wydarzeniu udzielili: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Śląska Izba Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Stowarzyszenie Pokonać Sepsę, Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds Zakażeń Szpitalnych, Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, prof. Jarosław Pinkas, Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki, Konsultant Krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, prof. Barbara Dołęgowska, Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii, dr. hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, prof. NIZP PZH-PIB, Konsultant Krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej dr hab. Sylwia Kołtan, prof. UMK, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, dr n. o zdr. Mariola Rybka. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji: