11 czerwca 2024 r. w Hotelu Warmińskim w Olsztynie odbyła się kolejna edycja konferencji „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 specjalistów!

Organizatorami konferencji byli: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu oraz Vicommi Media.

Przewodniczącymi Komitetu Naukowego spotkania była dr Mariola Rybka, Ekspert w dziedzinie opieki długoterminowej oraz Elżbieta Limanowicz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej w woj. warmińsko-mazurskim.

Patronatu honorowego wydarzeniu udzielili: Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych, Krajowa Izba Domów Opieki, Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji: