1 lutego w hotelu City w Bydgoszczy odbyło się 23 spotkanie pod hasłem „Opieka Długoterminowa w Praktyce”. W wydarzeniu wzięło udział 317 specjalistów!

Organizatorami konferencji byli: Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu oraz Vicommi Media.

Przewodniczącą Komitetu Naukowego spotkania była dr n. o zdr. Mariola Rybka, ekspert w dziedzinie opieki długoterminowej i specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, anestezjologicznego, intensywnej opieki i opieki długoterminowej.

Patronatu honorowego wydarzeniu udzielili: Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych, Krajowa Izba Domów Opieki, Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych, Fundacja O!Rany, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji: